Kontakt og pris

Kunden mailer det, der skal renskrives til eva@renskrift.dk.


Der vil være mellem få timers og fem arbejdsdages leveringstid på det renskrevne materiale. Særlige aftaler kan indgås efter behov. Målet er så kort leveringstid som praktisk muligt.


Generelt renskriver jeg mellem 2 og 3 håndskrevne sider i timen. Men der er variationer i sværhedsgrad. I kan få et bindende tilbud på forhånd, hvis I ønsker. I kan også få et estimeret tidsforbrug, og være heldige, at jeg er hurtigere end forventet. Medsend gerne tingbogsattest.


Dokumenter, der henter tekst i andre dokumenter, flettes sammen, så I modtager ét samlet dokument, der er ligelydende med det oprindelige skøde.


Pris: 560 kroner + moms = 700 kroner pr påbegyndt time. Mindste fakturering er 1 time.CVR-nummer: 41442913