Kerneydelser

Servitutter lyst i:

  • Skøder
  • Deklarationer
  • Domme
  • Kendelser
  • Fundatser
  • med videre...


Der kan tillige ydes hjælp med læsning af andre typer håndskrevne kilder. For eksempel kirkebøger, skifter, attester, civile domme, anbefalinger og andre kilder, der oftest hører til i slægtsforskernes univers.